Status: Gesloten

Voorzitter van de Raad van Toezicht – Nederlands Openluchtmuseum

Er is geen mooiere plek om ons verleden te leren kennen dan het Nederlands Openluchtmuseum. En wat is eervoller dan het inzetten van uw maatschappelijke positie en uw uitgebreide landelijke netwerk zodat de mensen in Nederland hun culturele achtergrond kunnen blijven ontdekken? Dus solliciteer als Voorzitter van de Raad van Toezicht, en lever met uw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage aan het Nederlands cultureel erfgoed.
 
De vacature Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum daagt u uit om:
De leiding te nemen over de Raad van Toezicht en zo het beleid en de directie van het Openluchtmuseum te bewaken en te adviseren. Bij het invullen van uw taak is uw uitgangspunt het belang van de stichtingen, waarbij u te allen tijde rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen. De wet en de statuten van voornoemde stichtingen bepalen de kaders waarbinnen u acteert.
 
Als Voorzitter leidt u de Raad van Toezicht die zich voornamelijk focust op een drietal kerntaken, te weten:

 • statutaire besluitvorming.
 • advisering en coaching van de directeur-bestuurder.
 • werkgeverschap. 

Nederlands Openluchtmuseum
Het Nederlands Openluchtmuseum is een van de meest bezochte musea van Nederland. Fysiek en online. In Arnhem en landelijk met onder andere het Canonnetwerk, de Maand van de Geschiedenis en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Meer dan 550.000 bezoekers komen jaarlijks naar het museum om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en cultuurgeschiedenis. Trots op hun erfgoed inspireren de museummedewerkers jong en oud met verhalen, het uitoefenen van ambachten en bij het begeleiden van activiteiten.
 
Deze vacature Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum biedt (o.a.):

 • een onbezoldigde erebaan.
 • de gelegenheid uw ervaring aan te vullen met (meer) diepgang op het gebied van cultureel en maatschappelijk belang.
 • een benoeming voor 4 jaar met maximaal 1 herbenoeming voor 4 jaar.
 • een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 
De ideale Voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Nederlands Openluchtmuseum brengt mee:

 • ruime bestuurlijke ervaring, dan wel ervaring als toezichthouder.
 • een landelijk politiek netwerk waarin hij of zij functioneert, of gefunctioneerd heeft.
 • een sterk ontwikkeld normbesef en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; hij of zij ziet diversiteit als een verrijking en heeft kennis van diversiteitsvraagstukken.
 • binding met immaterieel erfgoed en het werkveld waarin het Nederlands Openluchtmuseum acteert.

Solliciteren op deze vacature Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum
Finders Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt de eerste selectie voor deze opdrachtgever. Hierbij kijken we naar de criteria zoals benoemd in de vacature. Doorstaat u deze selectie, dan sturen we al uw gegevens rechtstreeks door aan de opdrachtgever. Deelt hij/zij ons enthousiasme? Dan bent u direct welkom als nieuwe Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum. Geen extra kosten voor de opdrachtgever, wij zijn geen detachering- of werving- en selectiebureau, gewoon evenveel kans op die leuke positie.
 
Herkent u zichzelf in de rol van Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum? Solliciteer nu op de vacature via onderstaande button.

Overige vacatures bij Nederlands Openluchtmuseum

Wij hebben momenteel geen andere openstaande vacatures bij Nederlands Openluchtmuseum

Overige vacatures binnen Overig:

Wij hebben momenteel geen andere openstaande vacatures binnen Overig