Status: Gesloten

Lid van de Raad van Toezicht (2 vacatures/werkgebieden) – Nederlands Openluchtmuseum

Iedereen die zich in zijn of haar verleden verdiept, leert zichzelf beter kennen. En er is geen mooiere plek voor deze verdieping dan het Nederlands Openluchtmuseum. Het is slechts een handvol mensen gegeven om toezicht te houden op deze organisatie en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan dit cultureel belangrijke fenomeen. Dus solliciteer als Lid van de Raad van Toezicht, want uw expertise wordt node gemist.
 
De vacature Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum daagt u uit om:
Toezicht te houden op het beleid en de directie van het Openluchtmuseum. Bovendien bewaakt u de algemene gang van zaken. Bij het invullen van uw taak is uw uitgangspunt het belang van de stichtingen, waarbij u te allen tijde rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen. De wet en de statuten van voornoemde stichtingen bepalen de kaders waarbinnen u acteert. Er zijn 2 vacante posities die vervuld moeten worden:
 
1. Lid van de Raad van Toezicht met een achtergrond in het werkveld personeelszaken en personeelsbeleid. Van u wordt op het gebied van diversiteitsvraagstukken significante kennis verlangd.
 
2. Lid van de Raad van Toezicht met een achtergrond in het werkveld immaterieel erfgoed. Kennis op het vlak van de cultuur van het dagelijks leven is bij deze vacature meer dan wenselijk.
 
Als Lid van de Raad van Toezicht focust u zich in het bijzonder op een drietal kerntaken, te weten:

 • statutaire besluitvorming.
 • advisering en coaching van de directeur-bestuurder.
 • werkgeverschap.

Nederlands Openluchtmuseum
Het Nederlands Openluchtmuseum is een van de meest bezochte musea van Nederland. Fysiek en online. In Arnhem en landelijk met onder andere het Canonnetwerk, de Maand van de Geschiedenis en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Meer dan 550.000 bezoekers komen jaarlijks naar het museum om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en cultuurgeschiedenis. Trots op hun erfgoed inspireren de museummedewerkers jong en oud met verhalen, het uitoefenen van ambachten en bij het begeleiden van activiteiten.
 
Deze vacature Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum biedt (o.a.):

 • een onbezoldigde erebaan.
 • de gelegenheid uw ervaring aan te vullen met (meer) diepgang op het gebied van cultureel en maatschappelijk belang.
 • een benoeming voor 4 jaar met maximaal 1 herbenoeming voor 4 jaar.
 • een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Het ideale Lid van de Raad van Toezicht voor deze vacature bij het Nederlands Openluchtmuseum brengt mee:

 • ruime bestuurlijke ervaring, dan wel ervaring als toezichthouder.
 • een sterk ontwikkeld normbesef en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; hij of zij ziet diversiteit als een verrijking.
 • een landelijk netwerk op het gebied van zijn of haar expertise.
 • de capaciteit om conceptueel en strategisch te denken.
 • een toegankelijk, verbindend karakter.

Solliciteren op deze vacature Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
Finders Arbeidsmarktcommunicatie verzorgt de eerste selectie voor deze opdrachtgever. Hierbij kijken we naar de criteria zoals benoemd in de vacature. Doorstaat u deze selectie, dan sturen we al uw gegevens rechtstreeks door aan de opdrachtgever. Deelt hij/zij ons enthousiasme? Dan bent u direct welkom als nieuw Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum. Geen extra kosten voor de opdrachtgever, wij zijn geen detachering- of werving- en selectiebureau, gewoon evenveel kans op die leuke positie.
 
Herkent u zichzelf in de rol van Lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Openluchtmuseum? Solliciteer nu op de vacature via onderstaande button.

Overige vacatures bij Nederlands Openluchtmuseum

Wij hebben momenteel geen andere openstaande vacatures bij Nederlands Openluchtmuseum

Overige vacatures binnen Overig:

Wij hebben momenteel geen andere openstaande vacatures binnen Overig